• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Lý thuyết thông tin và mã hóa /

DDC 621.3
Tác giả TT Khoa Điện tử
Nhan đề Tài liệu học tập Lý thuyết thông tin và mã hóa / Khoa Điện tử
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 168 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái niệm chung, lý thuyết thông tin, mã hiệu, mã nguồn, mã kênh, giải mã kênh
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Mã hóa
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000020920
00000000nam a2200000 a 4500
00127403
0022
004D26E13E9-D907-4E70-9D5A-2F3724A86B39
005202209091645
008 2022 vm| vie
0091 0
039|a20220909164531|b01006017|c20220909164403|d01006017|y20220909164315|z01006017
082|a621.3|bT1311L
110|aKhoa Điện tử
245|aTài liệu học tập Lý thuyết thông tin và mã hóa / |cKhoa Điện tử
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300|a168 tr ; |c27 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
520|aKhái niệm chung, lý thuyết thông tin, mã hiệu, mã nguồn, mã kênh, giải mã kênh
653|aThông tin
653|aMã hóa
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000020920
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào