• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 428 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng /

DDC 428
Nhan đề Tài liệu học tập Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng / Lê Nguyễn Diệu Anh,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 151 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Money, interest rates, capital budgeting, securities market, corporate finance, taxation, commercial bank, international finance, insurace
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm
Ngành Tài chính – Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trương, Ngọc Chân
Tác giả(bs) CN Ngô, Thanh Loan
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Hương
Tác giả(bs) CN Lê, Nguyễn Diệu Anh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127404
0022
0043EBC0BB9-F3EB-441E-BC32-C432E33107E9
005202209161445
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220916144548|b01006017|y20220914112424|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a428|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàng / |cLê Nguyễn Diệu Anh,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a151 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aMoney, interest rates, capital budgeting, securities market, corporate finance, taxation, commercial bank, international finance, insurace
653 |aNgân hàng
653 |aBảo hiểm
690 |aTài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm
691 |aTài chính – Ngân hàng
7001 |aTrương, Ngọc Chân
7001 |aNgô, Thanh Loan
7001 |aVũ, Thanh Hương
7001 |aLê, Nguyễn Diệu Anh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào