• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 005.3 T685H
    Nhan đề: Tài liệu học tập Công nghệ phần mềm /

DDC 005.3
Tác giả CN Trần, Thị Hương
Nhan đề Tài liệu học tập Công nghệ phần mềm / Trần Thị Hương; Mai Mạnh Trừng, Trần Minh Đức
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý III,150 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về công nghệ phần mềm, khảo sát-phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm, cài đặt phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm
Từ khóa tự do Phần mềm
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Mai, Mạnh Trừng
Tác giả(bs) CN Trần, Minh Đức
00000000nam#a2200000ui#4500
00127405
0022
0044D91AB2F-20A4-4566-9C45-7C6E37E5B4C9
005202209160935
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220916093525|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a005.3|bT685H
1001 |aTrần, Thị Hương
24510|aTài liệu học tập Công nghệ phần mềm / |cTrần Thị Hương; Mai Mạnh Trừng, Trần Minh Đức
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIII,150 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về công nghệ phần mềm, khảo sát-phân tích và đặc tả yêu cầu, thiết kế phần mềm, cài đặt phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi phần mềm
653 |aPhần mềm
653 |aTài liệu học tập
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
7001 |aMai, Mạnh Trừng
7001|aTrần, Minh Đức
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào