• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004 B8681T
    Nhan đề: Tài liệu học tập Đồ án 1: giải pháp xây dựng phần mềm /

DDC 004
Tác giả CN Bùi, Văn Tân
Nhan đề Tài liệu học tập Đồ án 1: giải pháp xây dựng phần mềm / Bùi Văn Tân; Trần Thị Hương, Trần Bích Thảo
Nhan đề khác Tài liệu học tập Đồ án 1 giải pháp xây dựng phần mềm
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý VII,176 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Hướng dẫn mở đầu, mô hình hóa bài toán quản lý, xây dựng phần mềm cho bài toán quản lý, tổng kết và báo cáo
Từ khóa tự do Đồ án 1
Từ khóa tự do Phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Hương
Tác giả(bs) CN Trần, Bích Thảo
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127406
0022
0048A73DFA6-2F6F-489C-BD22-4268DCC6936D
005202209160958
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220916095857|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004|bB8681T
1001 |aBùi, Văn Tân
24510|aTài liệu học tập Đồ án 1: giải pháp xây dựng phần mềm / |cBùi Văn Tân; Trần Thị Hương, Trần Bích Thảo
24613|aTài liệu học tập Đồ án 1 giải pháp xây dựng phần mềm
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aVII,176 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aHướng dẫn mở đầu, mô hình hóa bài toán quản lý, xây dựng phần mềm cho bài toán quản lý, tổng kết và báo cáo
653 |aĐồ án 1
653 |aPhần mềm
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
7001 |aTrần, Thị Hương
7001|aTrần, Bích Thảo
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào