• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 005.13 N4994C
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kỹ năng mềm ngành công nghệ thông tin /

DDC 005.13
Tác giả CN Nguyễn, Hoàng Chiến
Nhan đề Tài liệu học tập Kỹ năng mềm ngành công nghệ thông tin / Nguyễn Hoàng Chiến; Cao Ngọc Ánh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý V,47 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Các kỹ năng cở bản, tổng quan ngành CNTT, xu hướng tuyển dụng ngành CNTT và kỹ năng xây dựng lộ trình phát triển
Từ khóa tự do Kỹ năng mềm
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Cao, Ngọc Ánh
00000000nam#a2200000ui#4500
00127407
0022
004C727156C-993B-4C87-8461-7F80A6928C04
005202209161051
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220916105139|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a005.13|bN4994C
1001 |aNguyễn, Hoàng Chiến
24510|aTài liệu học tập Kỹ năng mềm ngành công nghệ thông tin / |cNguyễn Hoàng Chiến; Cao Ngọc Ánh
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aV,47 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aCác kỹ năng cở bản, tổng quan ngành CNTT, xu hướng tuyển dụng ngành CNTT và kỹ năng xây dựng lộ trình phát triển
653 |aKỹ năng mềm
653 |aCông nghệ thông tin
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
7001 |aCao, Ngọc Ánh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào