• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 004.67 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình Khai phá dữ liệu /

DDC 004.67
Nhan đề Giáo trình Khai phá dữ liệu / Trần Mạnh Tuấn,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý VI,169 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, luật kết hợp, phân lớp dữ liệu, phân cụm dữ liệu
Từ khóa tự do Khai phá
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Mạng máy tính và TTDL
Tác giả(bs) CN Vũ, Anh Tuấn
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Tuấn
Tác giả(bs) CN Vũ, Mỹ Hạnh
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Đại
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Minh Châu
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127408
0024
00437B74818-7705-4326-9EB6-D10F8BEE3034
005202209161427
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220916142726|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004.67|bG3489T
24510|aGiáo trình Khai phá dữ liệu / |cTrần Mạnh Tuấn,...[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aVI,169 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về khai phá dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, luật kết hợp, phân lớp dữ liệu, phân cụm dữ liệu
653 |aKhai phá
653 |aGiáo trình
653 |aDữ liệu
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aMạng máy tính và TTDL
700|aVũ, Anh Tuấn
7001 |aTrần, Mạnh Tuấn|eChủ biên
7001 |aVũ, Mỹ Hạnh
7001 |aTrần, Thanh Đại
7001 |aHoàng, Thị Minh Châu|eChủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào