• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 658 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực tập quản lý quan hệ khách hàng /

DDC 658
Nhan đề Tài liệu học tập Thực tập quản lý quan hệ khách hàng / Vũ Thị Kim Thanh,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý III,155 tr. ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Xây dựng chiến lược quản lý quan hệ khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, kỹ năng nhận diện và phân biệt khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng tương tác-đối thoại với khách hàng, kỹ năng giải quyết xung đột với khách hàng, đánh giá hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, tổng quan về phần mềm Misa amis, quản lý tiềm năng, quản lý khách hàng, quản lý chào hàng, chiến dịch, quản ý cơ hội, đơn hàng, quản lý, theo dõi đi tuyến, thiết lập quy tắc chấm điểm, quy tắc chăm sóc khách hàng, thiết kế thẻ tư vấn, thẻ chăm sóc khách hàng
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Quan hệ khách hàng
Khoa Thương mại
Ngành Kinh doanh Thương mại
Tác giả(bs) CN Đan, Thu Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Bình
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Kim Thanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Linh
00000000nam#a2200000ui#4500
00127409
0022
004F0E4DE3F-4C03-4C77-A510-22E39BA44D19
005202209161638
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220916163831|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Thực tập quản lý quan hệ khách hàng / |cVũ Thị Kim Thanh,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIII,155 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aXây dựng chiến lược quản lý quan hệ khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, kỹ năng nhận diện và phân biệt khách hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng tương tác-đối thoại với khách hàng, kỹ năng giải quyết xung đột với khách hàng, đánh giá hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, tổng quan về phần mềm Misa amis, quản lý tiềm năng, quản lý khách hàng, quản lý chào hàng, chiến dịch, quản ý cơ hội, đơn hàng, quản lý, theo dõi đi tuyến, thiết lập quy tắc chấm điểm, quy tắc chăm sóc khách hàng, thiết kế thẻ tư vấn, thẻ chăm sóc khách hàng
653 |aQuản lý
653 |aQuan hệ khách hàng
690 |aThương mại
691 |aKinh doanh Thương mại
7001 |aĐan, Thu Vân
7001 |aNguyễn, Viết Bình
7001 |aVũ, Thị Kim Thanh
7001 |aNguyễn, Phương Linh
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào