• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 621.38 N4994D
    Nhan đề: Tài liệu học tập Mạng cảm biến không dây /

DDC 621.38
Tác giả CN Nguyễn, Đức Điển
Nhan đề Tài liệu học tập Mạng cảm biến không dây / Nguyễn Đức Điển; Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý IV,117 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan mạng cảm biến không dây, kỹ thuật cảm biến không dây, kỹ thuật truyền dẫn không dây, các giao thức cho mạng cảm biến không dây, phần mềm cho mạng cảm biến không dây, quản lý mạng cho mạng cảm biến không dây
Từ khóa tự do Mạng không dây
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa
Tác giả(bs) CN Võ, Thu Hà
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Sơn
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127410
0022
004C04D3847-C445-4918-8E57-5DFE794FF4EB
005202209211019
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220921101908|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.38|bN4994D
1001 |aNguyễn, Đức Điển
24510|aTài liệu học tập Mạng cảm biến không dây / |cNguyễn Đức Điển; Võ Thu Hà, Trần Ngọc Sơn
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIV,117 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan mạng cảm biến không dây, kỹ thuật cảm biến không dây, kỹ thuật truyền dẫn không dây, các giao thức cho mạng cảm biến không dây, phần mềm cho mạng cảm biến không dây, quản lý mạng cho mạng cảm biến không dây
653 |aMạng không dây
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCNKT Điều khiển và tự động hóa
7001 |aVõ, Thu Hà
7001|aTrần, Ngọc Sơn
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào