• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 537 T685S
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực hành điều khiển lập trình PLC /

DDC 537
Tác giả CN Trần, Ngọc Sơn
Nhan đề Tài liệu học tập Thực hành điều khiển lập trình PLC / Trần Ngọc Sơn; Phạm Văn Huy
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 147 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Lắp mạch điều khiển xy lanh hai chiều kết hợp giữa tín hiệu điện và khí nén, lắp mạch điều khiển khí nén 2 xy lanh hai chiều kết hợp van hành trình và nút nhấn, lắp mạch điều khiển 2 xy lanh hai chiều kết hợp giữa tín hiệu điện và khí nén, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển đảo chiều động cơ KĐB xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển tuần tự 3 động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển trạm tay gấp sản phẩm, lắp đặt và lập trình PLC cho hệ thống điều khiển trạm phân phối vật gia công, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFIBUS DP giữa PLC S7-300 và PLC S7-200, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông MODBUS RTU, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông MODBUS TCP, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET PLC S7-1200 và PLC S7-1500, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET giữa hai PLC S7-1200, lắp đặt và lập trình mạng PROFINET giữa PLC S7-1200 biến tần và HMI, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET giữa PLC S7-1200, biến tần và HMI
Từ khóa tự do Lập trình PLC
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Huy
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127411
0022
004DD762406-A91E-4F80-B037-3E26468A737A
005202209211037
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220921103734|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a537|bT685S
1001 |aTrần, Ngọc Sơn
24510|aTài liệu học tập Thực hành điều khiển lập trình PLC / |cTrần Ngọc Sơn; Phạm Văn Huy
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a147 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aLắp mạch điều khiển xy lanh hai chiều kết hợp giữa tín hiệu điện và khí nén, lắp mạch điều khiển khí nén 2 xy lanh hai chiều kết hợp van hành trình và nút nhấn, lắp mạch điều khiển 2 xy lanh hai chiều kết hợp giữa tín hiệu điện và khí nén, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển đảo chiều động cơ KĐB xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển tuần tự 3 động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, lắp đặt và lập trình PLC điều khiển trạm tay gấp sản phẩm, lắp đặt và lập trình PLC cho hệ thống điều khiển trạm phân phối vật gia công, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFIBUS DP giữa PLC S7-300 và PLC S7-200, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông MODBUS RTU, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông MODBUS TCP, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET PLC S7-1200 và PLC S7-1500, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET giữa hai PLC S7-1200, lắp đặt và lập trình mạng PROFINET giữa PLC S7-1200 biến tần và HMI, lắp đặt và lập trình mạng truyền thông PROFINET giữa PLC S7-1200, biến tần và HMI
653 |aLập trình PLC
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aPhạm, Văn Huy
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào