• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 537 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Hệ thống BMS cho tòa nhà /

DDC 537
Nhan đề Tài liệu học tập Hệ thống BMS cho tòa nhà / Trần Đức Chuyển,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý II,169 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về hệ thống BMS cho tòa nhà, cấu hình các phần tử chính trong hệ thống BMS tòa nhà, tích hợp hệ thống BMS, giải pháp quản lý trong tòa nhà, thiết kế thi công hệ thống quản lý tòa nhà sử dụng phần mềm BMS
Từ khóa tự do Hệ thống BMS
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hiên
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Chuyển
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Dung
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127412
0022
004F71194DF-A1E4-4DC0-B78B-75DCF77E9DD5
005202209211134
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220921113447|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a537|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Hệ thống BMS cho tòa nhà / |cTrần Đức Chuyển,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aII,169 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về hệ thống BMS cho tòa nhà, cấu hình các phần tử chính trong hệ thống BMS tòa nhà, tích hợp hệ thống BMS, giải pháp quản lý trong tòa nhà, thiết kế thi công hệ thống quản lý tòa nhà sử dụng phần mềm BMS
653 |aHệ thống BMS
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aNguyễn, Thị Hiên
7001 |aVũ, Duy Hưng
7001 |aTrần, Đức Chuyển
7001 |aNguyễn, Thùy Dung
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào