DDC 621.38
Nhan đề Tài liệu học tập Thiết bị đo / Trần Ngọc Sơn,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý I,95 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về thiết bị đo, các thiêt bị đo trong công nghiệp và dân dụng, các bài toán điều khiển ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng
Từ khóa tự do Thiết bị đo
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành CNKT Điều khiển và tự động hóa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cao Cường
Tác giả(bs) CN Hoàng, Đình Cơ
Tác giả(bs) CN Trần, Ngọc Sơn
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Huy
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127413
0022
00406F012AB-6ED4-4E6D-9270-26343FD504F2
005202209211145
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220921114523|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a621.38|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Thiết bị đo / |cTrần Ngọc Sơn,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aI,95 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về thiết bị đo, các thiêt bị đo trong công nghiệp và dân dụng, các bài toán điều khiển ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng
653 |aThiết bị đo
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCNKT Điều khiển và tự động hóa
7001 |aNguyễn, Cao Cường
7001 |aHoàng, Đình Cơ
7001 |aTrần, Ngọc Sơn
7001 |aPhạm, Văn Huy
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào