DDC 537
Nhan đề Tài liệu học tập Trang bị điện 1 / Trần Đông,…[và những người khác]
Nhan đề khác Tài liệu học tập Trang bị điện một
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 144 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Khái niệm chung về hệ thống trang bị điện - điện tử máy cắt gọt kim loại, trang bị điện - điện tử nhóm máy tiện, trang bị điện - điện tử máy doa, trang bị điện - điện tử máy bào giường, trang bị điện - điện tử máy mài
Từ khóa tự do Trang bị điện
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Trần, Đông
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Tố Linh
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Ánh
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Sâm
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127414
0022
0046935575E-271F-41A0-A83B-1DDF33B64BCD
005202209221400
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220922140001|b01006017|y20220922135720|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a537|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Trang bị điện 1 / |cTrần Đông,…[và những người khác]
24613|aTài liệu học tập Trang bị điện một
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a144 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aKhái niệm chung về hệ thống trang bị điện - điện tử máy cắt gọt kim loại, trang bị điện - điện tử nhóm máy tiện, trang bị điện - điện tử máy doa, trang bị điện - điện tử máy bào giường, trang bị điện - điện tử máy mài
653 |aTrang bị điện
653 |aTài liệu học tập
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7000|aTrần, Đông
7001 |aVũ, Thị Tố Linh
7001 |aLê, Văn Ánh
7001 |aĐinh, Thị Hằng
7001 |aPhạm, Ngọc Sâm
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào