• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 537 T1311L
    Nhan đề: Tài liệu học tập Trang bị điện cho các máy công nghiệp /

DDC 537
Nhan đề Tài liệu học tập Trang bị điện cho các máy công nghiệp / Trần Đức Chuyển,…[và những người khác]
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý VI,218 tr ; 27 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện, trang bị điện điện tử cho máy cắt gọt kim loại, trang bị điện cho nhóm máy nâng vận chuyển, máy cắt kim loại điều khiển số
Từ khóa tự do Trang bị điện
Từ khóa tự do Máy công nghiệp
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Tố Linh
Tác giả(bs) CN Đinh, Thị Hằng
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Hưng
Tác giả(bs) CN Phạm, Ngọc Sâm
Tác giả(bs) CN Trần, Đức Chuyển
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127415
0022
0042C374A9B-698D-49E1-B63F-E1CA9A112BC5
005202209221407
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922140742|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a537|bT1311L
24510|aTài liệu học tập Trang bị điện cho các máy công nghiệp / |cTrần Đức Chuyển,…[và những người khác]
260 |a [K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aVI,218 tr ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aNguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện, trang bị điện điện tử cho máy cắt gọt kim loại, trang bị điện cho nhóm máy nâng vận chuyển, máy cắt kim loại điều khiển số
653 |aTrang bị điện
653 |aMáy công nghiệp
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7001 |aVũ, Thị Tố Linh
7001 |aĐinh, Thị Hằng
7001 |aVũ, Duy Hưng
7001 |aPhạm, Ngọc Sâm
7001|aTrần, Đức Chuyển|eChủ biên
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào