• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 658.11 H6508C
    Nhan đề: Tài liệu học tập Lập kế hoạch khởi nghiệp /

DDC 658.11
Tác giả CN Hoàng, Thị Chuyên
Nhan đề Tài liệu học tập Lập kế hoạch khởi nghiệp / Hoàng Thị Chuyên; Trần Thị Vân, Lê Thị Ánh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý IV,156 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về kế hoạch khởi nghiệp, nhận diện cơ hội và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, xác định mô hình tổ chức kinh doanh và kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá kế hoạch kinh doanh
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Khoa Quản trị & Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Vân
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Ánh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127416
0022
0047B88374B-1C0E-4B28-AFEA-09A41E49AF8B
005202209221450
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922145022|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658.11|bH6508C
1001 |aHoàng, Thị Chuyên
24510|aTài liệu học tập Lập kế hoạch khởi nghiệp / |cHoàng Thị Chuyên; Trần Thị Vân, Lê Thị Ánh
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aIV,156 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về kế hoạch khởi nghiệp, nhận diện cơ hội và hình thành ý tưởng khởi nghiệp, kế hoạch marketing, kế hoạch sản xuất, xác định mô hình tổ chức kinh doanh và kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, đánh giá kế hoạch kinh doanh
653 |aTài liệu học tập
653 |aKhởi nghiệp
690 |aQuản trị & Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aTrần, Thị Vân
7001|aLê, Thị Ánh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào