• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 368 T685P
    Nhan đề: Tài liệu học tập Bảo hiểm thương mại /

DDC 368
Tác giả CN Trần, Thanh Phúc
Nhan đề Tài liệu học tập Bảo hiểm thương mại / Trần Thanh Phúc; Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý I,145 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Tổng quan về bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm con người
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Bảo hiểm
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quỳnh Trang
00000000nam#a2200000ui#4500
00127417
0022
0040A80D617-6C24-42B2-89CB-0200A820B21B
005202303060910
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230306091057|bnplong|c20230220110233|dmthuyen|y20220922161100|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a368|bT685P
1001 |aTrần, Thanh Phúc
24510|aTài liệu học tập Bảo hiểm thương mại / |cTrần Thanh Phúc; Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |aI,145 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aTổng quan về bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, bảo hiểm con người
653 |aTài liệu học tập
653 |aBảo hiểm
690 |aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691 |aTài chính - Ngân hàng
7001 |aTrần, Thị Ngọc Anh
7001|aNguyễn, Thị Quỳnh Trang
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào