• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 332 T685P
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực hành ngân hàng thương mại /

DDC 332
Tác giả CN Đặng, Hương Giang
Nhan đề Tài liệu học tập Thực hành ngân hàng thương mại / Đặng Hương Giang; Phạm Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Quỳnh
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 303 tr ; 27 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
Tóm tắt Nghiệp vụ huy động vốn qua tài khoản tiền gửi, Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn từ NHNN và các tổ chức tín dụng khác, nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn, hướng dẫn lập bộ hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, hướng dẫn xếp hạng tín nhiệm nội bộ, nghiệp vụ thanh toán séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán, nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, hướng dẫn giao dịch viên thực hiện quy trình nghiệp vụ tiếp quỹ đầu ngày và nộp tiền mặt về quỹ cuối ngày, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện thu-chi tiền theo đề nghị của khách hàng và kiểm tra, đối chiếu cuối ngày, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện nghiệp vụ cho vay, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, hướng dẫn quy trình giao dịch viên mở tài khoản, chuyển tiền và thanh toán thẻ ATM
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Ngân hàng thương mại
Khoa Tài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm
Ngành Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Phạm, Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Đỗ, Thị Thu Quỳnh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127418
0022
004FA70212B-77D1-4DB0-8DF1-AB61582BEF2F
005202209221645
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220922164517|z01006017
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a332|bT685P
1001 |aĐặng, Hương Giang
24510|aTài liệu học tập Thực hành ngân hàng thương mại / |cĐặng Hương Giang; Phạm Phương Thảo, Đỗ Thị Thu Quỳnh
260 |a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a303 tr ; |c27 cm
500 |aĐTTS ghi: Trường ĐHKTKTCN
5203 |aNghiệp vụ huy động vốn qua tài khoản tiền gửi, Nghiệp vụ huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá, huy động vốn từ NHNN và các tổ chức tín dụng khác, nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn, nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn, hướng dẫn lập bộ hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, hướng dẫn xếp hạng tín nhiệm nội bộ, nghiệp vụ thanh toán séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ thanh toán, nghiệp vụ thanh toán tín dụng chứng từ, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, hướng dẫn giao dịch viên thực hiện quy trình nghiệp vụ tiếp quỹ đầu ngày và nộp tiền mặt về quỹ cuối ngày, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện thu-chi tiền theo đề nghị của khách hàng và kiểm tra, đối chiếu cuối ngày, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện nghiệp vụ cho vay, hướng dẫn quy trình giao dịch viên thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, hướng dẫn quy trình giao dịch viên mở tài khoản, chuyển tiền và thanh toán thẻ ATM
653 |aTài liệu học tập
653 |aNgân hàng thương mại
690 |aTài chính – Ngân hàng và Bảo hiểm
691 |aNgân hàng
7001 |aPhạm, Phương Thảo
7001|aĐỗ, Thị Thu Quỳnh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào