• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 511.1 N4994N
    Nhan đề: Giáo trình toán rời rạc /

DDC 511.1
Tác giả CN Nguyễn, Đức Nghĩa
Nhan đề Giáo trình toán rời rạc / Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 290 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Những kiến thức về toán rời rạc: các bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu. Lý thuyết đồ thị: các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị trên máu tính....
Từ khóa tự do Toán rời rạc
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Toán học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tô Thành
00000000nam a2200000 a 4500
00127713
0024
004662430A3-7C4E-4BA0-9488-3CBB5BBEB0EF
005202211241330
008 2009 vm| vie
0091 0
039|a20221124133048|bthyen|y20221124133014|zthyen
082|a511.1|bN4994N
100|aNguyễn, Đức Nghĩa
245|aGiáo trình toán rời rạc / |cNguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
260|aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2009
300|a290 tr. ; |c24 cm
520|aNhững kiến thức về toán rời rạc: các bài toán đếm, bài toán tồn tại, bài toán liệt kê, bài toán tối ưu. Lý thuyết đồ thị: các khái niệm cơ bản, biểu diễn đồ thị trên máu tính....
653|aToán rời rạc
690|aKhoa học tự nhiên
691|aToán học
700|aNguyễn, Tô Thành
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào