DDC 004.25
Tác giả CN Trần, Công Hùng
Nhan đề Kiến trúc máy tính tiên tiến / Trần Công Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông
Mô tả vật lý 260 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung, trình bày khối xử lý song song ở mức lệnh máy, các hạn chế khi thực hiện lệnh song song, các kiến trúc đa xử lý, các vi xử lý thực tế...
Từ khóa tự do Tiên tiến
Từ khóa tự do Kiến trúc máy tính
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127771
0025
00483A5637E-E0A0-4102-A30A-84AD28B616C7
005202211251602
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20221125160218|zthyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004.25|bT685H
1001 |aTrần, Công Hùng
24510|aKiến trúc máy tính tiên tiến / |cTrần Công Hùng
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông
300 |a260 tr. ; |c24 cm.
5203 |aGiới thiệu chung, trình bày khối xử lý song song ở mức lệnh máy, các hạn chế khi thực hiện lệnh song song, các kiến trúc đa xử lý, các vi xử lý thực tế...
653 |aTiên tiến
653 |aKiến trúc máy tính
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào