DDC 511.3
Tác giả CN Nguyễn, Nam Quân
Nhan đề Toán Logic & kỹ thuật số / Nguyễn Nam Quân
Nhan đề khác Toán Logic và kỹ thuật số
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 425 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Nêu các vấn đề cơ bản của toán lôgic-toán rời rạc, bản chất của đại số lôgic, đại số Boole, đạo hàm Boole để đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống số, mã dùng trong máy. Hệ thống số và mạch số, các ôtômát không có nhớ và có nhớ, các mạch điện của hệ thống số...
Từ khóa tự do Toán logic
Từ khóa tự do Kĩ thuật số
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Toán học
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127783
0025
004C6A3C906-3328-4056-80D3-5C26B7A550F7
005202211260941
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20221126094133|zmttrang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a511.3|bN4994Q
100 |aNguyễn, Nam Quân
245 |aToán Logic & kỹ thuật số / |cNguyễn Nam Quân
246 |aToán Logic và kỹ thuật số
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a425 tr. ; |c27 cm.
520 |aNêu các vấn đề cơ bản của toán lôgic-toán rời rạc, bản chất của đại số lôgic, đại số Boole, đạo hàm Boole để đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống số, mã dùng trong máy. Hệ thống số và mạch số, các ôtômát không có nhớ và có nhớ, các mạch điện của hệ thống số...
653 |aToán logic
653 |aKĩ thuật số
690 |aKhoa học tự nhiên
691 |aToán học
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào