• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004.6 L46Q
    Nhan đề: Internet vạn vật và điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh

DDC 004.6
Tác giả CN Lê, Trung Quân
Nhan đề Internet vạn vật và điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
Thông tin xuất bản Đại học Công nghệ thông tin, 2018
Mô tả vật lý 24 tr. ; cm.
Tóm tắt Bài tham luận này trình bày và thảo luận về các lĩnh vực, khuynh hướng công nghệ IoTs và điện toán đám mây để hỗ trợ xây dựng các ứng dụng và giải pháp IoTs thông minh nhằm phục vụ chương trình đột phá đô thị thông minh
Từ khóa tự do Công nghệ mũi nhọn
Từ khóa tự do Điện toán đám mây
Từ khóa tự do Đô thị thông minh
Từ khóa tự do Internet
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
00000000nam#a2200000ui#4500
00127788
0025
004225F16AE-EF7B-4CF9-9D49-4F53E43DC8D5
005202212160822
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20221216082253|bttthoai|y20221126100852|zmttrang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a004.6|bL46Q
100 |aLê, Trung Quân
245 |aInternet vạn vật và điện toán đám mây: Xu hướng công nghệ mũi nhọn để phát triển đô thị thông minh
260 |bĐại học Công nghệ thông tin, |c2018
300 |a24 tr. ; |ccm.
520 |aBài tham luận này trình bày và thảo luận về các lĩnh vực, khuynh hướng công nghệ IoTs và điện toán đám mây để hỗ trợ xây dựng các ứng dụng và giải pháp IoTs thông minh nhằm phục vụ chương trình đột phá đô thị thông minh
653 |aCông nghệ mũi nhọn
653 |aĐiện toán đám mây
653 |aĐô thị thông minh
653 |aInternet
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào