• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 621.38 H434R
    Nhan đề: Fundamentals of Iot Communication Technologies /

DDC 621.38
Tác giả CN Herrero, Rolando
Nhan đề Fundamentals of Iot Communication Technologies / Rolando Herrero
Thông tin xuất bản USA : Springer, 2022
Mô tả vật lý 249 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt This textbook explores all of the protocols and technologies essential to IoT communication mechanisms. Geared towards an upper-undergraduate or graduate level class, the book is presented from a perspective of the standard layered architecture with special focus on protocol interaction and functionality. The IoT protocols are presented and classified based on physical, link, network, transport and session/application layer functionality.
Từ khóa tự do Technologies
Từ khóa tự do Iot
Từ khóa tự do Communication
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(1): 000033635
00000000nam#a2200000ui#4500
00127794
0026
0047224DA3A-52C5-46FE-8BAE-7BCC6145AF50
005202305061534
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230506153416|bmthuyen|c20230306085721|dnplong|y20221126111059|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |aeng
044 |avm
08204|a621.38|bH434R
1001 |aHerrero, Rolando
24510|aFundamentals of Iot Communication Technologies / |cRolando Herrero
260 |aUSA : |bSpringer, |c2022
300 |a249 tr. ; |c28 cm.
5203 |aThis textbook explores all of the protocols and technologies essential to IoT communication mechanisms. Geared towards an upper-undergraduate or graduate level class, the book is presented from a perspective of the standard layered architecture with special focus on protocol interaction and functionality. The IoT protocols are presented and classified based on physical, link, network, transport and session/application layer functionality.
653 |aTechnologies
653 |aIot
653 |aCommunication
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(1): 000033635
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000033635 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 621.38 H434R Sách ngoại văn 1