DDC 621.38
Tác giả CN Herrero, Rolando
Nhan đề Fundamentals of Iot Communication Technologies / Rolando Herrero
Thông tin xuất bản USA : Springer, 2022
Mô tả vật lý 606 tr. ; cm.
Tóm tắt This textbook explores all of the protocols and technologies essential to IoT communication mechanisms. Geared towards an upper-undergraduate or graduate level class, the book is presented from a perspective of the standard layered architecture with special focus on protocol interaction and functionality. The IoT protocols are presented and classified based on physical, link, network, transport and session/application layer functionality.
Từ khóa tự do Technologies
Từ khóa tự do Iot
Từ khóa tự do Communication
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00127794
0025
0047224DA3A-52C5-46FE-8BAE-7BCC6145AF50
005202211261111
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221126111059|zbtthang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38|bH434R
100 |aHerrero, Rolando
245 |aFundamentals of Iot Communication Technologies / |cRolando Herrero
260 |aUSA : |bSpringer, |c2022
300 |a606 tr. ; |ccm.
520 |aThis textbook explores all of the protocols and technologies essential to IoT communication mechanisms. Geared towards an upper-undergraduate or graduate level class, the book is presented from a perspective of the standard layered architecture with special focus on protocol interaction and functionality. The IoT protocols are presented and classified based on physical, link, network, transport and session/application layer functionality.
653 |aTechnologies
653 |aIot
653 |aCommunication
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào