DDC 158.1
Tác giả CN Sharma, Robin
Nhan đề Đời ngắn đừng ngủ dài = The greatness guide, book 2 / Robin Sharma; Dịch: Phạm Anh Tuấn
Lần xuất bản In lần thứ 29
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2022
Mô tả vật lý 223 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Phân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lý giúp thành công trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng về ý thức kỷ luật, tinh thần dấn thân, dám chịu trách nhiệm, vượt qua các giới hạn trong tâm sinh lí bản thân...
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Triết học và tâm lý học
Ngành Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Phạm, Anh Tuấn
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(2): 000031960-1
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(3): 000031771-3
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(1): 000032279
00000000nam#a2200000ui#4500
00128832
0025
004A3A3E819-6D6A-4BC6-AB3F-DC33D10E26EC
005202212240933
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786041200692|c75000
039|y20221224093319|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a158.1|bSh233R
1001 |aSharma, Robin
24510|aĐời ngắn đừng ngủ dài =|bThe greatness guide, book 2 / |cRobin Sharma; Dịch: Phạm Anh Tuấn
250 |aIn lần thứ 29
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2022
300 |a223 tr. ; |c21 cm.
5203 |aPhân tích các khía cạnh, yếu tố tâm lý giúp thành công trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh nói riêng về ý thức kỷ luật, tinh thần dấn thân, dám chịu trách nhiệm, vượt qua các giới hạn trong tâm sinh lí bản thân...
653 |aTâm lý học ứng dụng
653 |aKinh doanh
690 |aTriết học và tâm lý học
691 |aTâm lý học
700 |aPhạm, Anh Tuấn|eDịch
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(2): 000031960-1
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(3): 000031771-3
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(1): 000032279
890|a6|b21|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032279 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000031771 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000031772 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000031773 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000031960 Phòng Đọc mở - Minh Khai 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000031961 Phòng Đọc mở - Minh Khai 158.1 Sh233R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6 Hạn trả:29-02-2024