• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 629.8 V85H
    Nhan đề: Giáo trình Thực hành kỹ thuật Robot /

DDC 629.8
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Giáo trình Thực hành kỹ thuật Robot / Võ Thu Hà, Thân Thị Thương, Nguyễn Đức Điền
Thông tin xuất bản [k..n.x.b] : [k..nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 344 tr., [14] ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về tính toán phương trình động học và động lực học cho robot công nghiệp. Thiết kế quỹ đạo chuyển động robot công nghiệp. Xây dựng bộ điều khiển và giao diện vận hành. Lập trình và vận hành robot Janome JR-V2303 M2 sử dụng tay dạy. Lập trình và vận hành robot Janome JR-V2303 M2 sử dụng phần mềm trên máy tính. Lập trình và vận hành robot Yaskawa Yrc1000 cho bài toán gấp nhà vật,...
Đối tượng sử dụng Dùng cho hệ đại học ngành CNKT điều khiển và tự động hóa
Từ khóa tự do Robot
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật
Từ khóa tự do Thực hành
Khoa Điện
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Điền
Tác giả(bs) CN Thân, Thị Thương
00000000nam#a2200000ui#4500
00128875
0024
004005D2D2F-8B08-4BE0-8013-113033CF9273
005202303031705
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20230303170552|bnplong|y20221226160440|zttthoai
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a629.8|bV85H
100 |aVõ, Thu Hà
245 |aGiáo trình Thực hành kỹ thuật Robot / |cVõ Thu Hà, Thân Thị Thương, Nguyễn Đức Điền
260 |a[k..n.x.b] : |b[k..nh.x.b], |c2022
300 |a344 tr., [14] ; |c28 cm.
520 |aTổng quan về tính toán phương trình động học và động lực học cho robot công nghiệp. Thiết kế quỹ đạo chuyển động robot công nghiệp. Xây dựng bộ điều khiển và giao diện vận hành. Lập trình và vận hành robot Janome JR-V2303 M2 sử dụng tay dạy. Lập trình và vận hành robot Janome JR-V2303 M2 sử dụng phần mềm trên máy tính. Lập trình và vận hành robot Yaskawa Yrc1000 cho bài toán gấp nhà vật,...
521 |aDùng cho hệ đại học ngành CNKT điều khiển và tự động hóa
653 |aRobot
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ thuật
653 |aThực hành
690 |aĐiện
691 |aCông nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH
7001 |aNguyễn, Đức Điền
7001 |aThân, Thị Thương
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào