• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 338 D6496P
    Nhan đề: Tài liệu học tập Quản lý điểm đến du lịch /

DDC 338
Tác giả CN Đỗ, Thị Phượng
Nhan đề Tài liệu học tập Quản lý điểm đến du lịch / Đỗ Thị Phượng, Nguyễn Đình Thống
Thông tin xuất bản [k.n.x.b] : [k.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 169 tr., [3] ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về quản lý điểm đến du lịch. Phân tích thực trạng điểm đến du lịch. Chiến lược phát triển điểm đến du lịch. Định vị và xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch. Marketing điểm đến du lịch. Đảm bảo chất lượng trải nghiệm của du khách tại điểm đến du lịch.
Tên vùng địa lý Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Điểm đến
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Quản lý
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành Du lịch và khách sạn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đình Thống
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00128876
0022
004F1B3B586-785B-4CA9-9E94-8BB0C846C997
005202212261616
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221226161610|zttthoai
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a338|bD6496P
100 |aĐỗ, Thị Phượng
245 |aTài liệu học tập Quản lý điểm đến du lịch / |cĐỗ Thị Phượng, Nguyễn Đình Thống
260 |a[k.n.x.b] : |b[k.nh.x.b], |c2022
300 |a169 tr., [3] ; |c28 cm.
520 |aTổng quan về quản lý điểm đến du lịch. Phân tích thực trạng điểm đến du lịch. Chiến lược phát triển điểm đến du lịch. Định vị và xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch. Marketing điểm đến du lịch. Đảm bảo chất lượng trải nghiệm của du khách tại điểm đến du lịch.
651 |aTài liệu học tập
653 |aĐiểm đến
653 |aDu lịch
653 |aQuản lý
690 |aDu lịch và khách sạn
691 |aDu lịch và khách sạn
7001 |aNguyễn, Đình Thống
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào