• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 004 C1697A
    Nhan đề: Tài liệu học tập Thực tập ứng dụng dữ liệu Web /

DDC 004
Tác giả CN Cao, Ngọc Ánh
Nhan đề Tài liệu học tập Thực tập ứng dụng dữ liệu Web / Cao Ngọc Ánh, Điền Thị Hồng Hà, Phạm Minh Thái
Thông tin xuất bản [k.n.x.b] : [k.nh.x.b], 2019
Mô tả vật lý 130 tr., [5] ; 28 cm.
Tóm tắt Tổng quan về các lệnh cơ bản. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHPMY ADMIN. Lập trình ứng dụng quản lý trên Web.
Từ khóa tự do Ứng dụng dữ liệu
Từ khóa tự do Tài liệu học tập
Từ khóa tự do Web
Từ khóa tự do Thực tập
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Điền, Thị Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Thái
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00128879
0022
004322AEB46-2BF6-453A-806F-CE6C1BAD9FD1
005202212261645
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20221226164534|zttthoai
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a004|bC1697A
1001 |aCao, Ngọc Ánh
24510|aTài liệu học tập Thực tập ứng dụng dữ liệu Web / |cCao Ngọc Ánh, Điền Thị Hồng Hà, Phạm Minh Thái
260 |a[k.n.x.b] : |b[k.nh.x.b], |c2019
300 |a130 tr., [5] ; |c28 cm.
5203 |aTổng quan về các lệnh cơ bản. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PHPMY ADMIN. Lập trình ứng dụng quản lý trên Web.
653 |aỨng dụng dữ liệu
653 |aTài liệu học tập
653 |aWeb
653 |aThực tập
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
7001 |aĐiền, Thị Hồng Hà
7001 |aPhạm, Minh Thái
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào