DDC 338.6041
Tác giả CN Bùi, Hữu Phước
Nhan đề Tài chính doanh nghiệp / Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 478 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp...
Từ khóa tự do Tài chính doanh nghiệp
Khoa Tài chính - ngân hàng và bảo hiểm
Ngành Tài chính - Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Lanh
Tác giả(bs) CN Phan, Thị Nhi Hiếu
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(4): 000032416-9
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(2): 000032341-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00128882
0025
00484C5114E-9670-4C88-B051-1FE2A1DD3D1F
005202212290944
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047925476|c179000
039|a20230303162936|bnplong|c20230220105750|dmthuyen|y20221228142154|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a338.6041|bB8681P
1001 |aBùi, Hữu Phước
24510|aTài chính doanh nghiệp / |cBùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Phan Thị Nhi Hiếu
250 |aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a478 tr. ; |c24 cm.
5203 |aGiới thiệu tổng quan về tổ chức tài chính doanh nghiệp, thời giá tiền tệ, định giá chứng khoán, giá sử dụng vốn, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp, quản lý vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, nguồn tài trợ cho doanh nghiệp, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu và thuế doanh nghiệp phải nộp...
653 |aTài chính doanh nghiệp
690 |aTài chính - ngân hàng và bảo hiểm
691 |aTài chính - Ngân hàng
7001 |aLê, Thị Lanh
7001 |aPhan, Thị Nhi Hiếu
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(4): 000032416-9
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(2): 000032341-2
890|a6|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032341 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032342 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032416 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3 Hạn trả:20-03-2024
4 000032417 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032418 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032419 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 338.6041 B8681P Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6