DDC 006.3
Tác giả CN Nguyễn, Tất Bảo Thiện
Nhan đề Trí tuệ nhân tạo học máy và ứng dụng / Nguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Quốc Huy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2022
Mô tả vật lý 431 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy với các nội dung như: Cài đặt bản phân phối R, lập trình trong Rstudio, cài đặt bản phân phối Python, khám phá các công cụ học máy khác, toán học và học máy, xác thực học máy, tiền xử lý dữ liệu, làm việc với các mô hình tuyến tính...
Từ khóa tự do Học máy
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quốc Huy
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(6): 000032426-31
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032347-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00128884
0025
004509BAB5A-9007-4108-A7C7-1074525EC8DF
005202212290930
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043268942|c185000
039|a20221229093005|bmttrang|c20221228162344|dmttrang|y20221228143648|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a006.3|bN4994T
10010|aNguyễn, Tất Bảo Thiện
24510|aTrí tuệ nhân tạo học máy và ứng dụng / |cNguyễn Tất Bảo Thiện, Nguyễn Quốc Huy
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2022
300 |a431 tr. ; |c24 cm.
5203 |aGiới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo và học máy với các nội dung như: Cài đặt bản phân phối R, lập trình trong Rstudio, cài đặt bản phân phối Python, khám phá các công cụ học máy khác, toán học và học máy, xác thực học máy, tiền xử lý dữ liệu, làm việc với các mô hình tuyến tính...
653 |aHọc máy
653 |aỨng dụng
653 |aTrí tuệ nhân tạo
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
7001 |aNguyễn, Quốc Huy
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(6): 000032426-31
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032347-8
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032347 Kho Mở - Nam Định 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032348 Kho Mở - Nam Định 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032426 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032427 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032428 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032429 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000032430 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000032431 Kho Mở - Lĩnh Nam 006.3 N4994T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8