DDC 658
Tác giả CN Nguyễn, Thị Liên Diệp
Nhan đề Quản trị học = Management / Nguyễn Thị Liên Diệp; Trần Anh Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 302 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung của quản trị học và các chức năng của quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, văn hoá với quản trị của tổ chức, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
Từ khóa tự do Quản trị học
Khoa Quản trị và Marketing
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Minh
Địa chỉ UNETI1Phòng Đọc mở - Minh Khai(2): 000032367-8
Địa chỉ UNETI2Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam(3): 000032401-3
Địa chỉ UNETI3Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định(1): 000032331
00000000nam#a2200000ui#4500
00128886
0025
00492BEF7A6-3920-4C41-B51F-2C48244F0BB0
005202212291035
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047931446|c139000
039|a20230220092141|bmthuyen|c20221229103526|dmttrang|y20221228150255|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a658|bN4994D
1001 |aNguyễn, Thị Liên Diệp
24510|aQuản trị học =|bManagement / |cNguyễn Thị Liên Diệp; Trần Anh Minh
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a302 tr. ; |c21 cm.
5203 |aTrình bày những vấn đề chung của quản trị học và các chức năng của quản trị như: Nhà quản trị và công việc quản trị, sự tiến triển của tư tưởng quản trị, môi trường của tổ chức, văn hoá với quản trị của tổ chức, quyết định quản trị, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra
653 |aQuản trị học
690 |aQuản trị và Marketing
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aTrần, Anh Minh
852|aUNETI1|bPhòng Đọc mở - Minh Khai|j(2): 000032367-8
852|aUNETI2|bPhòng Đọc mở - Lĩnh Nam|j(3): 000032401-3
852|aUNETI3|bPhòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định|j(1): 000032331
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032331 Phòng Đọc mở tầng 2 - Nam Định 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032401 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032402 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032403 Phòng Đọc mở - Lĩnh Nam 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032368 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032367 Phòng Đọc mở - Minh Khai 658 N4994D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6