• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 720.284 P491H
    Nhan đề: Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Revit :

DDC 720.284
Tác giả CN Phạm, Quang Huy
Nhan đề Giáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Revit : Dùng cho các phiên bản 2018-2017 / Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2018
Mô tả vật lý 448 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 12 chương giới thiệu tổng quan về chương trình Revit, các bước thiết kế mô hình, trình bày cụ thể khai thác các công cụ và lệnh cơ bản, các chức năng vẽ của Revit, hướng dẫn dựng mô hình nhà ở mức độ sâu hơn...
Từ khóa tự do Revit
Từ khóa tự do Thiết kế kiến trúc
Khoa Kiến trúc
Ngành Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm, Quang Hiển
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(6): 000032410-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032335-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00128889
0024
004BF66B963-8D76-4811-A2A1-A79ECE07AC28
005202212290946
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046499114|c130000
039|a20221229094626|bmttrang|c20221228162827|dmttrang|y20221228152419|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a720.284|bP491H
1001 |aPhạm, Quang Huy
24510|aGiáo trình thực hành thiết kế kiến trúc với Revit : |bDùng cho các phiên bản 2018-2017 / |cPhạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển
260 |aHà Nội : |bThanh Niên, |c2018
300 |a448 tr. ; |c24 cm.
5203 |aCuốn sách gồm 12 chương giới thiệu tổng quan về chương trình Revit, các bước thiết kế mô hình, trình bày cụ thể khai thác các công cụ và lệnh cơ bản, các chức năng vẽ của Revit, hướng dẫn dựng mô hình nhà ở mức độ sâu hơn...
653 |aRevit
653 |aThiết kế kiến trúc
690 |aKiến trúc
691 |aKiến trúc
7001 |aPhạm, Quang Hiển
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(6): 000032410-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032335-6
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032335 Kho Mở - Nam Định 720.284 P491H Giáo trình 1
2 000032336 Kho Mở - Nam Định 720.284 P491H Giáo trình 2
3 000032410 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 3
4 000032411 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 4
5 000032412 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 5
6 000032413 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 6
7 000032414 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 7
8 000032415 Kho Mở - Lĩnh Nam 720.284 P491H Giáo trình 8