• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1 & 2 /

DDC 657
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1 & 2 / Trần Phước,... [và những người khác]
Nhan đề khác Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1 và 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 671 tr. ; 24 cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Khoa Tài chính - Kế toán
Tóm tắt Giới thiệu về kế toán tài chính. Kế toán chu trình mua hàng. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm...
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Bùi, Hồng Điệp
Tác giả(bs) CN Đinh, Thành Cung
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Ngọc Cẩm
Tác giả(bs) CN Trần, Phước
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Huệ
Tác giả(bs) CN Cao, Thị Diệu Hương
Tác giả(bs) CN Chim, Thị Tiền
Tác giả(bs) CN Đào, Thúy Em
Tác giả(bs) CN Lương, Quế Chi
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đông Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Phước Như
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hường
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(4): 000032359-62
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032327-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00128890
0024
004FA5827DB-6D69-4164-A5F7-0E7732E42713
005202212291038
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047933662|c299000
039|a20221229103809|bmttrang|c20221228162208|dmttrang|y20221228153617|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a657|bG3489T
24500|aGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1 & 2 / |cTrần Phước,... [và những người khác]
246 |aGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp phần 1 và 2
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a671 tr. ; |c24 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM. Khoa Tài chính - Kế toán
5203 |aGiới thiệu về kế toán tài chính. Kế toán chu trình mua hàng. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm...
653 |aKế toán
653 |aTài chính
653 |aDoanh nghiệp
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aBùi, Hồng Điệp
7001 |aĐinh, Thành Cung
7001 |aTrần, Thị Ngọc Cẩm
7001 |aTrần, Phước|eChủ biên
7001|aNguyễn, Thị Minh Huệ
7001|aCao, Thị Diệu Hương
7001|aChim, Thị Tiền
7001|aĐào, Thúy Em
7001|aLương, Quế Chi
7001|aNguyễn, Đông Phương
7001|aNguyễn, Thị Phước Như
7001|aNguyễn, Thị Hường
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(4): 000032359-62
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032327-8
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032327 Kho Mở - Nam Định 657 G3489T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032328 Kho Mở - Nam Định 657 G3489T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032359 Kho Mở - Minh Khai 657 G3489T Giáo trình 3
4 000032360 Kho Mở - Minh Khai 657 G3489T Giáo trình 4
5 000032361 Kho Mở - Minh Khai 657 G3489T Giáo trình 5
6 000032362 Kho Mở - Minh Khai 657 G3489T Giáo trình 6