DDC 657.46
Tác giả CN Phạm, Ngọc Toàn
Nhan đề Thuế và kế toán thuế 2022 : Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / Phạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2022
Mô tả vật lý 583 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiệu thụ đặc biệt; thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp...
Từ khóa tự do Kế toán thuế
Từ khóa tự do Thuế
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Long
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Nhị
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(4): 000032351-4
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032333-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00128891
0025
0048F56DD7C-A33B-4632-B8BA-F02241A819B7
005202212291040
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047933426|c389000
039|a20221229104028|bmttrang|c20221228162021|dmttrang|y20221228153636|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a657.46|bP491T
1001 |aPhạm, Ngọc Toàn
24510|aThuế và kế toán thuế 2022 : |bÁp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam / |cPhạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2022
300 |a583 tr. ; |c24 cm.
5203 |aGiới thiệu tổng quan về mối quan hệ giữa kế toán tài chính và thuế trong quá trình quản lý và thu thuế ở doanh nghiệp; thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiệu thụ đặc biệt; thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp...
653 |aKế toán thuế
653 |aThuế
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aVũ, Thanh Long
7001 |aVõ, Văn Nhị
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(4): 000032351-4
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032333-4
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032333 Kho Mở - Nam Định 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032334 Kho Mở - Nam Định 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032351 Kho Mở - Minh Khai 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032352 Kho Mở - Minh Khai 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032353 Kho Mở - Minh Khai 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032354 Kho Mở - Minh Khai 657.46 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6