• Sách, Chuyên khảo, Tuyển tập
  • Ký hiệu PL/XG: 657.869 P491T
    Nhan đề: Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư /

DDC 657.869
Tác giả CN Phạm, Ngọc Toàn
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư / Phạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Mô tả vật lý 382 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp. Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Xây lắp
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Tác giả(bs) CN Vũ, Thanh Long
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Nhị
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(4): 000032355-8
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032329-30
00000000nam#a2200000ui#4500
00128892
0025
004B8C87DED-B1B9-4ABA-ABCA-FC4530A0A36B
005202212291040
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786047933440|c249000
039|a20221229104007|bmttrang|c20221229103905|dmttrang|y20221228154355|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a657.869|bP491T
1001 |aPhạm, Ngọc Toàn
24510|aHướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư / |cPhạm Ngọc Toàn, Vũ Thanh Long, Võ Văn Nhị
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTài chính Thành phố Hồ Chí Minh, |c2022
300 |a382 tr. ; |c24 cm.
5203 |aGiới thiệu các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp. Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aXây lắp
690 |aKế toán
691 |aKế toán
7001 |aVũ, Thanh Long
7001 |aVõ, Văn Nhị
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(4): 000032355-8
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032329-30
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032329 Kho Mở - Nam Định 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032330 Kho Mở - Nam Định 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032355 Kho Mở - Minh Khai 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032356 Kho Mở - Minh Khai 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032357 Kho Mở - Minh Khai 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032358 Kho Mở - Minh Khai 657.869 P491T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6