DDC 658.4012
Tác giả CN Pearce II, Jonh A.
Nhan đề Quản trị chiến lược = Strategic management / Jonh A. Pearce II, Richard B. Robinson; Dịch: Trần Đăng Khoa, Hoàng Lâm Tịnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 14
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Kinh tế, 2022
Mô tả vật lý 554 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình quản trị chiến lược, các kỹ thuật hỗ trợ phân tích chiến lược, đưa ra quyết định, thực hiện, kiểm soát và đổi mới...
Từ khóa tự do Quản trị chiến lược
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần, Đăng Khoa
Tác giả(bs) CN Hoàng, Lâm Tịnh
Tác giả(bs) CN Robinson, Richard B.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(2): 000032349-50
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000032398-400
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000032332
00000000nam#a2200000ui#4500
00128893
0025
004EB388E68-2E1A-44A9-A7F4-DA15AFC2FA49
005202212291039
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043460520|c499000
039|a20221229103930|bmttrang|c20221229092829|dmttrang|y20221228155950|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie|heng
044 |avm
08204|a658.4012|bP3147J
1001 |aPearce II, Jonh A.
24510|aQuản trị chiến lược =|bStrategic management / |cJonh A. Pearce II, Richard B. Robinson; Dịch: Trần Đăng Khoa, Hoàng Lâm Tịnh
250 |aTái bản lần thứ 14
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bKinh tế, |c2022
300 |a554 tr. ; |c27 cm.
5203 |aCung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình quản trị chiến lược, các kỹ thuật hỗ trợ phân tích chiến lược, đưa ra quyết định, thực hiện, kiểm soát và đổi mới...
653 |aQuản trị chiến lược
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
7001 |aTrần, Đăng Khoa|eDịch
7001 |a Hoàng, Lâm Tịnh|eDịch
7001 |aRobinson, Richard B.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(2): 000032349-50
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000032398-400
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000032332
890|a6|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032332 Kho Mở - Nam Định 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032398 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032399 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032400 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032349 Kho Mở - Minh Khai 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032350 Kho Mở - Minh Khai 658.4012 P3147J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6