DDC 363.192
Tác giả CN Vũ, Tươi
Nhan đề Cẩm nang an toàn, vệ sinh thực phẩm : Quy định về sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp - Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm / Vũ Tươi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 399 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Trình bày toàn văn Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quy định về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn...
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm
Từ khóa tự do Vệ sinh thực phẩm
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(6): 000032392-7
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(2): 000032339-40
00000000nam#a2200000ui#4500
00128894
0025
0042CCDA40B-07BA-4BFD-9883-B0281104C444
005202212281626
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049893551|c395000
039|a20221228162647|bmttrang|y20221228160904|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a363.192|bV97T
1001 |aVũ, Tươi
24510|aCẩm nang an toàn, vệ sinh thực phẩm : |bQuy định về sử dụng, quản lý phụ gia thực phẩm áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp - Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm / |cVũ Tươi
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a399 tr. ; |c28 cm.
5203 |aTrình bày toàn văn Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành, tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; quy định về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm; quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn...
653 |aAn toàn thực phẩm
653 |aVệ sinh thực phẩm
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(6): 000032392-7
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(2): 000032339-40
890|a8|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032339 Kho Mở - Nam Định 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000032340 Kho Mở - Nam Định 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000032392 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000032393 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000032394 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
6 000032395 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
7 000032396 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
8 000032397 Kho Mở - Lĩnh Nam 363.192 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8