• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 428 C1526K
    Nhan đề: Collins English for Life - Writing :

DDC 428
Tác giả CN Campbell-Howes, Kirsten
Nhan đề Collins English for Life - Writing : B1+ Intermediate / Kirsten Campbell-Howes, Clare Dignall
Nhan đề khác Collins English for Life Writing
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 127 p. ; 25 cm.
Tóm tắt Collins Writing is part of the new English for Life series and uses authentic material from the Collins Corpus, the world's largest database of the English language. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge FCE preparation. Suitable for Intermediate learners of English (CEF level B1+).
Từ khóa tự do B1+ Intermediate
Từ khóa tự do English for Life
Từ khóa tự do Writing
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Dignall, Clare
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000032372
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000032481-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000032310
00000000nam#a2200000ui#4500
00128895
0026
004424F4247-235D-4ABF-B949-91ABB7ADC518
005202212291458
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |a9786048557980|c128000
039|y20221229145818|zbtthang
040 |aUNETI
0410 |aeng
044 |avm
08204|a428|bC1526K
1001 |aCampbell-Howes, Kirsten
24510|aCollins English for Life - Writing : |bB1+ Intermediate / |cKirsten Campbell-Howes, Clare Dignall
24613|aCollins English for Life Writing
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a127 p. ; |c25 cm.
5203 |aCollins Writing is part of the new English for Life series and uses authentic material from the Collins Corpus, the world's largest database of the English language. It is suitable for self-study and classroom use, and can help towards Cambridge FCE preparation. Suitable for Intermediate learners of English (CEF level B1+).
653 |aB1+ Intermediate
653 |aEnglish for Life
653 |aWriting
690 |aNgoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
7001 |aDignall, Clare
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000032372
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000032481-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000032310
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 000032310 Kho Mở - Nam Định 428 C1526K Sách ngoại văn 1
2 000032372 Kho Mở - Minh Khai 428 C1526K Sách ngoại văn 2
3 000032481 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 C1526K Sách ngoại văn 3
4 000032482 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 C1526K Sách ngoại văn 4
5 000032483 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 C1526K Sách ngoại văn 5