DDC 677
Tác giả CN Nguyễn, Tấn Dũng
Nhan đề Giáo trình quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. Tập 2, Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt / Nguyễn Tấn Dũng
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 474 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày về quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa. Quy trình vè thiết bị cô đặc và kết tinh. Quá trình và thiết bị thanh trùng...
Từ khóa tự do Cô đặc
Từ khóa tự do Kết tinh
Từ khóa tự do Truyền nhiệt
Khoa Dệt may thời trang
Ngành Công nghệ sợi, dệt
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129645
0025
004DD9F2C0E-2470-4FD9-8BD4-EE2A388FFAE0
005202301021556
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20230102155651|zthyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a677|bN4994D
1001 |aNguyễn, Tấn Dũng
24510|aGiáo trình quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm. |nTập 2, |pCác quá trình và thiết bị truyền nhiệt / |cNguyễn Tấn Dũng
260 |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a474 tr. ; |c24 cm.
5203 |aTrình bày về quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, ngưng tụ, bay hơi và thăng hoa. Quy trình vè thiết bị cô đặc và kết tinh. Quá trình và thiết bị thanh trùng...
653 |aCô đặc
653 |aKết tinh
653 |aTruyền nhiệt
690 |aDệt may thời trang
691 |aCông nghệ sợi, dệt
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào