DDC 677
Tác giả CN Silva, Francisco José Gomes da
Nhan đề Cleaner Production / Francisco José Gomes da Silva, Ronny Miguel Gouveia
Thông tin xuất bản Spinger Nature Switzerland AG, 2020
Mô tả vật lý 418 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Describles: Cleaner Production Definition and Evolution, cleaner production main concept and history, gloabal population...
Từ khóa tự do Cleaner Production
Từ khóa tự do Definition
Từ khóa tự do History
Khoa Dệt may thời trang
Ngành Công nghệ sợi, dệt
Tác giả(bs) CN Gouveia, Ronny Miguel
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129646
0026
00465121CCC-C097-4FCF-9C2A-F1D8E63DA3D3
005202301021605
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20230102160540|bthyen|y20230102160529|zthyen
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a677|bSi381F
1001 |aSilva, Francisco José Gomes da
24510|aCleaner Production / |cFrancisco José Gomes da Silva, Ronny Miguel Gouveia
260 |bSpinger Nature Switzerland AG, |c2020
300 |a418 tr. ; |c21 cm.
5203 |aDescribles: Cleaner Production Definition and Evolution, cleaner production main concept and history, gloabal population...
653 |aCleaner Production
653 |aDefinition
653 |aHistory
690 |aDệt may thời trang
691 |aCông nghệ sợi, dệt
700 |aGouveia, Ronny Miguel
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào