Tác giả CN Springsteel, Lisa J.
Nhan đề Becoming a Fashion Designer / Lisa J. Springsteel
Thông tin xuất bản Canada : John Wiley & Sons, 2013
Mô tả vật lý 323 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129647
0025
004A0B9B2C0-F754-4993-B442-3A71ABBAB634
005202301021619
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230102161939|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
100 |aSpringsteel, Lisa J.
245 |aBecoming a Fashion Designer / |cLisa J. Springsteel
260 |aCanada : |bJohn Wiley & Sons, |c2013
300 |a323 tr. ; |ccm.
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào