DDC 621.8
Tác giả CN Võ, Thu Hà
Nhan đề Bài giảng kỹ năng mềm chuyên ngành cho kỹ sư điện tự động hóa chuyên nghiệp / Võ Thu Hà
Thông tin xuất bản Hà Nội : [K.nh.x.b], 2022
Mô tả vật lý 85 tr. ; 27 cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129648
0025
004D72ED27A-F080-4625-80A5-4E6035A9FDAB
005202301021625
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230102162512|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8
100 |aVõ, Thu Hà
245 |aBài giảng kỹ năng mềm chuyên ngành cho kỹ sư điện tự động hóa chuyên nghiệp / |cVõ Thu Hà
260 |aHà Nội : |b[K.nh.x.b], |c2022
300 |a85 tr. ; |c27 cm.
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào