DDC 338.8
Tác giả CN Vũ, Duy Nguyên
Nhan đề Bài giảng gốc logistics và thương mại điện tử / Vũ Duy Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 289 tr. ; 27 cm.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Tuấn
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129649
0025
00475874675-2273-4648-A1F6-D3C8B4DA6F95
005202301021638
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230102163806|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a338.8
100 |aVũ, Duy Nguyên
245 |aBài giảng gốc logistics và thương mại điện tử / |cVũ Duy Nguyên, Nguyễn Hoàng Tuấn
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a289 tr. ; |c27 cm.
700 |aNguyễn, Hoàng Tuấn
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào