DDC 420
Tác giả CN Levine, Deena R.
Nhan đề Beyond Language : Intercultural communication for english as a second language / Deena R. Levine, Mara B., Adelman
Thông tin xuất bản [K.đ] : Prentice Hall, 1982
Mô tả vật lý 240 tr. ; 27 cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129651
0025
004DC7658CF-CF34-4821-A3C2-27B7DF9CBCE4
005202301021655
008081223s1982 vm| vie
0091 0
039|y20230102165532|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a420
100 |aLevine, Deena R.
245 |aBeyond Language : |bIntercultural communication for english as a second language / |cDeena R. Levine, Mara B., Adelman
260 |a[K.đ] : |bPrentice Hall, |c1982
300 |a240 tr. ; |c27 cm.
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào