DDC 420
Nhan đề Complete advanced : Students's book with answers / Cambridge English University press
Lần xuất bản Second edition
Thông tin xuất bản Cambridge English, 2015
Mô tả vật lý 256 tr. ; 27 cm.
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129652
0025
0048158322B-6B47-48D8-A599-302B9261A80D
005202301021701
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20230102170150|zpdchien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a420
245 |aComplete advanced : |bStudents's book with answers / |cCambridge English University press
250 |aSecond edition
260 |bCambridge English, |c2015
300 |a256 tr. ; |c27 cm.
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào