DDC 338.4791
Tác giả CN Nguyễn, Văn Đính
Nhan đề Giáo trình Kinh tế du lịch / Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2006
Mô tả vật lý 410 tr. ; cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm về du lịch, lịch sử hình thành, xu hướng phát triển, ý nghĩa kinh tế xã hội của du lịch; nhu cầu, loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; điều kiện phát triển, tính thời vụ của du lịch; các vấn đề về kinh tế du lịch như: Lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch cũng những vấn đề về quản lý như quy hoạch phát triển, tổ chức, quản lý du lịch ở Việt Nam và thế giới.
Từ khóa tự do Tự do
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Du lịch
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành QT Dịch vụ du lịch và lữ hành
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Minh Hòa
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129653
0022
00442BEF041-FCF8-4523-9595-3BBB3C8284B2
005202301021853
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230102185312|zbtthang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bN4994Đ
100 |aNguyễn, Văn Đính
245 |aGiáo trình Kinh tế du lịch / |cNguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hòa
260 |aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2006
300 |a410 tr. ; |ccm.
520 |aTrình bày các khái niệm về du lịch, lịch sử hình thành, xu hướng phát triển, ý nghĩa kinh tế xã hội của du lịch; nhu cầu, loại hình và các lĩnh vực kinh doanh du lịch; điều kiện phát triển, tính thời vụ của du lịch; các vấn đề về kinh tế du lịch như: Lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh tế du lịch cũng những vấn đề về quản lý như quy hoạch phát triển, tổ chức, quản lý du lịch ở Việt Nam và thế giới.
653 |aTự do
653 |aKinh tế
653 |aDu lịch
690 |aDu lịch và khách sạn
691 |aQT Dịch vụ du lịch và lữ hành
700 |aTrần, Thị Minh Hòa
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào