• Tài liệu học tập
  • Ký hiệu PL/XG: 381.142 G3489T
    Nhan đề: Giáo trình thương mại điện tử căn bản /

DDC 381.142
Tác giả TT Bộ môn thương mại điện tử
Nhan đề Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Bộ môn thương mại điện tử
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Ngoại thương, 2009
Mô tả vật lý 601 tr. ; cm.
Tóm tắt Tổng quan về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử...
Từ khóa tự do Giáotrình
Từ khóa tự do Thương mại
Từ khóa tự do Điện tử
Khoa Du lịch và khách sạn
Ngành QT dịch vụ du lịch và lữ hành
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129654
0022
00404B418DE-E50E-46CD-92E9-7DBC7242E6B2
005202301021902
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20230102190243|zbtthang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a381.142|bG3489T
110 |aBộ môn thương mại điện tử
245 |aGiáo trình thương mại điện tử căn bản / |cBộ môn thương mại điện tử
260 |aHà Nội : |bĐại học Ngoại thương, |c2009
300 |a601 tr. ; |ccm.
520 |aTổng quan về thương mại điện tử, giao dịch điện tử, marketing điện tử, rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử...
653 |aGiáotrình
653 |aThương mại
653 |aĐiện tử
690 |aDu lịch và khách sạn
691 |aQT dịch vụ du lịch và lữ hành
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào