DDC 005
Tác giả CN Đặng, Cảnh Thạc
Nhan đề Ứng dụng microsoft excel trong kinh tế / Đặng Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2004
Mô tả vật lý 215 tr. ; cm.
Tóm tắt Một số ứng dụng excel áp dụng cho lĩnh vực kinh tế
Từ khóa tự do Excel
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Ứng dụng
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Phong
Tác giả(bs) CN Trần, Thanh Thái
00000000nam#a2200000ui#4500
00129655
0022
004D140B42E-1271-484B-A7AB-EE2AC712681D
005202301021909
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230102190902|zbtthang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a005|bD212T
100 |aĐặng, Cảnh Thạc
245 |aỨng dụng microsoft excel trong kinh tế / |cĐặng Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2004
300 |a215 tr. ; |ccm.
520 |aMột số ứng dụng excel áp dụng cho lĩnh vực kinh tế
653 |aExcel
653 |aKinh tế
653 |aỨng dụng
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
700 |aTrần, Thanh Phong
700 |aTrần, Thanh Thái
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào