DDC 664.06
Tác giả CN Đàm, Sao Mai
Nhan đề Phụ gia thực phẩm / Đàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đặng Bùi Khuê
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả vật lý 428 tr. ; cm.
Tóm tắt Phụ gia thực phẩm giới thiệu chung về phụ gia thực phẩm, trình bày các chất bổ sung và tăng cường hương vị, chất tạo màu, chất keo thực phẩm, chất nhũ hóa....
Từ khóa tự do Chất phụ gia
Từ khóa tự do Thực phẩm
Khoa Công nghệ thực phẩm
Ngành Công nghệ thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hoàng Yến
Tác giả(bs) CN Đặng, Bùi Khuê
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129656
0025
004CB937A13-62E6-4BD2-B1CB-FC5594AB2C3A
005202301021919
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20230102191901|bmttrang|c20230102191505|dmttrang|y20230102191430|zmttrang
040 |aUNETI
0410 |avie
044 |avm
08204|a664.06|bD18M
1001 |aĐàm, Sao Mai
24510|aPhụ gia thực phẩm / |cĐàm Sao Mai, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Đặng Bùi Khuê
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2012
300 |a428 tr. ; |ccm.
520 |aPhụ gia thực phẩm giới thiệu chung về phụ gia thực phẩm, trình bày các chất bổ sung và tăng cường hương vị, chất tạo màu, chất keo thực phẩm, chất nhũ hóa....
653 |aChất phụ gia
653 |aThực phẩm
690 |aCông nghệ thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
700 |aNguyễn, Thị Hoàng Yến
700 |aĐặng, Bùi Khuê
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào