DDC 621.38
Tác giả CN Lê, Nhật Tăng
Nhan đề Bài giảng xử lý âm thanh và hình ảnh / Lê Nhật Tăng
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b], 2010
Mô tả vật lý 151 tr. ; cm.
Từ khóa tự do xử lý âm thanh
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do xử lý hình ảnh
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129657
0025
004B5B8DD1E-F9BD-411D-AA34-1B6FBDD7CD2B
005202301030701
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230103065956|ztvdien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38|bL46T
100 |aLê, Nhật Tăng
245 |aBài giảng xử lý âm thanh và hình ảnh / |cLê Nhật Tăng
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b], |c2010
300 |a151 tr. ; |ccm.
653 |axử lý âm thanh
653 |aBài giảng
653 |axử lý hình ảnh
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào