DDC 621.38
Nhan đề Học liệu kỹ năng chuyên ngành điện tử / Khoa Điện tử
Thông tin xuất bản [k.đ] : [k.nh.x.b]
Mô tả vật lý 4 file ; cm.
Từ khóa tự do kỹ năng ngành điện tử
Từ khóa tự do kỹ năng
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129658
0025
0049EC08090-03CF-44B8-AB55-B32DC346865C
005202301030704
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20230103070333|ztvdien
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a621.38|bH6539L
245 |aHọc liệu kỹ năng chuyên ngành điện tử / |cKhoa Điện tử
260 |a[k.đ] : |b[k.nh.x.b]
300 |a4 file ; |ccm.
653 |akỹ năng ngành điện tử
653 |akỹ năng
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào