DDC 330.0285
Tác giả CN Lê, Đình Hải
Nhan đề Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế / Lê Đình Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Minh Đạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2018
Mô tả vật lý 188 tr. ; cm.
Tóm tắt Những kiến thức và kĩ năng cơ bản trong việc vận dụng phần mềm MS Excel và SPSS vào xử lí dữ liệu; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu kinh doanh trên MS Excel; phân tích số liệu thống kê và dự báo kinh tế; phân tích tài chính trên MS Excel; giải các bài toán kinh tế trên MS Excel.
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Tin học
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Minh Đạo
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129660
0025
0045315A361-0813-49F4-B0A6-DAA31B229531
005202301030824
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20230103082451|bmthuyen|y20230103080143|zmthuyen
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
082 |a330.0285|bL46H
100 |aLê, Đình Hải
245 |aGiáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế / |cLê Đình Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Minh Đạo
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2018
300 |a188 tr. ; |ccm.
520 |aNhững kiến thức và kĩ năng cơ bản trong việc vận dụng phần mềm MS Excel và SPSS vào xử lí dữ liệu; tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu kinh doanh trên MS Excel; phân tích số liệu thống kê và dự báo kinh tế; phân tích tài chính trên MS Excel; giải các bài toán kinh tế trên MS Excel.
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aỨng dụng
653 |aTin học
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aNguyễn, Minh Đạo
700 |aNguyễn, Văn Tuấn
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào