• Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 004.167 L46S
    Nhan đề: Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao /

DDC 004.167
Tác giả CN Lê, Hoành Sử
Nhan đề Giáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao / Lê Hoành Sử, Hồ Trung Thành, Trần Duy Thanh
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả vật lý 290 tr. ; cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về lập trình nâng cao cho thiết bik di động sử dụng hệ điều hành Android, cách sử dụng ngôn ngứ lập trình Java vào việc triển khai các dự án trên thiết bị Android. Với lượng lý thuyết và danh sách bài tập phong phú giúp độc giả có thể hiểu sâu lý thuyết và áp dụng triển khai được các dự án thực tế trên di động...
Từ khóa tự do Ứng dụng di động
Từ khóa tự do Android
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Tác giả(bs) CN Hồ, Trung Thành
Tác giả(bs) CN Trần, Duy Thanh
Địa chỉ Thư viện ĐH KTKTCN
00000000nam#a2200000ui#4500
00129662
0024
004685B093F-56C7-4081-9DD4-8BD402B9332C
005202301030855
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20230103085501|bmttrang|y20230103085404|zmttrang
040 |aUNETI
041 |avie
044 |avm
08204|a 004.167|bL46S
1001 |aLê, Hoành Sử
245 |aGiáo trình phát triển ứng dụng di động nâng cao / |c Lê Hoành Sử, Hồ Trung Thành, Trần Duy Thanh
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2017
300 |a290 tr. ; |ccm.
5203 |aCung cấp kiến thức về lập trình nâng cao cho thiết bik di động sử dụng hệ điều hành Android, cách sử dụng ngôn ngứ lập trình Java vào việc triển khai các dự án trên thiết bị Android. Với lượng lý thuyết và danh sách bài tập phong phú giúp độc giả có thể hiểu sâu lý thuyết và áp dụng triển khai được các dự án thực tế trên di động...
653 |aỨng dụng di động
653 |aAndroid
690 |aĐiện tử
691 |aCông nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
7001 |aHồ, Trung Thành
7001 |aTrần, Duy Thanh
852 |aThư viện ĐH KTKTCN
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào